ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
หน้าหลักข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
     
ลำดับที่ รายการ
00113 ชย.ทร. ร่วมเข้าแข่งไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ สนามที่ ๑
00112 ชย.ทร. จัดนิทรรศการ นักเรียนช่างฯ คิด ประดิฐษ์เองได้ รุ่น ๒๘
00111 พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร.ร่วมคณะ จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผช.ผบ.ทร.
00110 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ 7
00109 ชย.ทร. เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการรับเสด็จฯ งานปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
00107 ประชุม นขต.ชย.ทร. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
00106 ชย.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
00105 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฯ สัญญาต่างๆ ของ ชย.ทร. ประจำเดือน ธ.ค.61
00104 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลรอบเดือน ธ.ค.๖๑
00103 ชย.ทร. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ
00102 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.ครั้งที่ 6
00101 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาการปรับแต่งระบบเสียงและภาพ งานจ้างปรับปรุงหอประชุม ทร.(เพิ่มเติม)
00100 ชย.ทร. แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ครบรอบ ๑๑๒ ปี
00099 จก.ชย.ทร. ร่วมพิธีตักบาตรฯ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ณ บก.ทร.(วังเดิม)
00098 จก.ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญ กำลังใจของกำลังพล ในการสนับสนุนการตกแต่งสถานที่ ร้านกาชาดของกองทัพเรือ งป.๖๑
00096 ชย.ทร. ประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) จ้างศึกษา สำรวจและออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒
00095 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้า งานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.ครั้งที่ 5
00094 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ในส่วนของ ชย.ทร.
00092 ชย.ทร. ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทร. ในการตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ทร.
00091 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.ครั้งที่ 4
00090 ชย.ทร. ติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.
00089 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสัญญาต่างๆ ของ ชย.ทร. ประจำเดือน พ.ย.61
00088 ชย.ทร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยการจัดเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ ทำความสะอาดบริเวณวัดอรุณฯ และใกล้เคียง
00087 จก.ชย.ทร. ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
00086 สตน.ทร. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างของสัญญา ชย.ทร. ที่มีความล่าช้า
00085 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร.ครั้งที่ 3
00084 ตรวจการดำเนินงานเตรียมความพร้อม งานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ
00083 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ในการจัดตั้ง นป.สอ.รฝ.ฯ พื้นที่เขาหน้ายักษ์
00082 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้ง นป.สอ.รฝ.ฯ พื้นที่เกาะกระ
00081 ชย.ทร. ตรวมความพร้อมสถานที่การรับเสด็จฯ งานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินฯ งป.๖๑
00080 กบ.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วยและติดตามความก้าวหน้างานจัดซื้อจ้างฯ งป.๖๒ ของ ชย.ทร.
00079 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ 2
00078 ชย.ทร.ประชุมติดตามการเตรียมงานการจัดงานกาชาด ประจำปี 2561
00077 ชย.ทร. ประชุมคณะทำงานตรวจนับจำนวนพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนงานจ้างปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ
00076 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรุงหอประชุม ทร. ครั้งที่ 1
00075 จก.ชย.ทร. ร่วมพิธีตักบาตรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2561 ณ กองทัพเรือ
00074 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร.ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน ต.ค.61
00073 ชย.ทร. จัดบรรยายการเขียน JD&JS ของหน่วย
00072 จก.ชย.ทร. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๓
00071 ทรภ.๓ และ ชย.ทร. รับมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เกาะหลีเป้ะ
00070 ประมวลภาพเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ 16 สิงหาคม 2561
00069 ชย.ทร. ครบรอบ ๒๙ ปี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
00068 รายการพิเศษสัมภาษณ์เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
00067 กรมช่างโยธาทหารเรือ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
00066 ชย.ทร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ (Wellness Center)
00065 ชย.ทร. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์รอบๆ ที่ตั้งหน่วย
00064 ชย.ทร. รับฟังผลสรุปการตรวจสอบภายใน ชย.ทร. ประจำปี งป.๖๑ จาก สตน.ทร.
00063 เชิญชมรายการพิเศษสัมภาษณ์เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
00062 ปิดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ชย.ทร.
00061 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย. ประจำเดือน ส.ค.61
00060 ชย.ทร. ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
00059 ชย.ทร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
00058 ชย.ทร. มอบรางวัลและชมเชยคณะทำงานการจัดการความรู้ และทีมนักกีฬาฟุตซอล
00057 เปิดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ชย.ทร.
00056 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลรอบเดือน ก.ค.
00055 ชย.ทร. จัดสอบเลื่อนระดับลูกจ้างประจำ ประจำปี งป.๒๕๖๑
00054 ชย.ทร. รับมอบรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ ประจำปี งป.๖๑
00053 ชย.ทร. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ชย.ทร. ครั้งที่ 2 ประจำปี งป.2561
00052 ชย.ทร. ร่วมงานคล้ายวันสถาปนากรมอิเลคทรอนิกส์ทหารเรือ
00051 ชย.ทร. เข้ารับการประทานโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณโพธิจักร ครั้งที่ 1
00050 ชย.ทร. จัดสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ต. และ น.ท. ประจำปี งป.61
00049 ชย.ทร. จัดบรรยายแบบประเมินสรรหาผู้บริหาร ชย.ทร.
00046 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำเดือน ก.ค.61
00045 ชย.ทร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สดุดีวีรชนในเหตุการณ์ ร.ศ.112
00041 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี งป.61 ครั้งที่ 2
00040 ชย.ทร. ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์ รร.ราชวินิตประถมบางแค
00038 ชย.ทร. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไซเบอร์กองทัพเรือ
00037 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสัญญาต่างๆ ของ ชย.ทร.
00036 ชย.ทร. จัดผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือกรุงเทพ
00035 ชย.ทร. ประชุมกรณีผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาในงานจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินฯ อู่ตะเภา
00034 ชย.ทร. วางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ฯ
00033 ชย.ทร. ตรวจความพร้อมสถานที่การจัดงานแถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44
00032 ชย.ทร. รับการตรวจ (Site visit) การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี งป.61
00031 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาการซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องงานก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสารท่าอากาศยานอู่ตะเภา
00030 ชย.ทร. รับการสอบทานการควบคุมภายในจาก จร.ทร.
00029 ชย.ทร. สร้างขวัญ กำลังใจ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
00028 ชย.ทร. ประชุมติดตามการประเมินความผาสุกและสุขภาพทางจิตของกำลังพล
00027 ชย.ทร. จัดสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน งป.61
00026 ชย.ทร. เปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ร่วมกับ พคท.
00025 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาการจัดทำรูปแบบ แนวทางและวิธีการประเมินสรรหาผู้บริหาร ชย.ทร.
00024 ชย.ทร. ประชุมหน่วยขึ้นตรงและสายวิทยาการ ชย. ประจำเดือน มิ.ย.61
00023 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี งป.๖๑
00022 ชย.ทร. ประชุมพิจารณาแนวทางการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี งป.๖๑
00019 ชย.ทร. ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดฝั่งหมิ่น จว.เชียงราย
00018 ชย.ทร. ร่วมสำรวจการปรับปรุงห้องเรียน วทร.
00017 ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ งป.๖๑
00016 ชย.ทร. ประดับเครื่องหมายยศให้กำลังพลรอบเดือน พ.ค.
00015 ชย.ทร. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
00014 จก.ชย.ทร.ประชุมชี้แจงความก้าวหน้างานโครงการของ กทภ.ที่ สำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 61
00013 ชย.ทร. ประชุมแก้ไขปัญหางานซ่อมทำระบบไฟ้ฟ้าและหม้อแปลงฯ ที่ อจปร.อร.
00012 ชย.ทร. ประชุมติดตามงานแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ ครั้งที่ 44
00011 ชย.ทร. ร่วมงานวันอาภากร
00010 ชย.ทร. ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยา ทร.
00009 จก.ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง กรม ร.๓ พล.นย. จ.นราธิวาส
00008 จก.ชย.ทร. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง ทรภ.๒
00007 จก.ชย.ทร. เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.๒
00006 เชิญชมนิทรรศการ KM กรมช่างโยธาทหารเรือ
00005 พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. กรุณามอบนโยบายและแนวทางการบริหารสัญญา
00004 นโยบายเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
00003 ชย.ทร.มอบเงินสนับสนุนกรมแพทย์ทหารเรือ 29 มีนาคม 2561
00002 จก.ชย.ทร. และประธานกรรมการสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ได้มอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนชดเชยอุบัติเหตุ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
00001 จก.ชย.ทร. มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ให้แก่สมาคมภริยาทหารเรือ
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   014543 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61