รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00105 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฯ สัญญาต่างๆ ของ ชย.ทร. ประจำเดือน ธ.ค.61
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องงานก่อสร้างฯ สัญญาต่างๆ ของ ชย.ทร. ประจำเดือน ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม ชย.ทร. เมื่อ 4 ธ.ค.61
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.วรกร สุขมงคล วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 2016
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   014544 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61