รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00422 ::
 
 
 
 
 


พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรลูกจ้าง และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรลูกจ้าง และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 1326
 
 

 
 
 

 บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 1332
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269485 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61