รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00424 ::
 
 
 
 
 


การสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นาวาเอก สมหมาย แสวงกิจ รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานในการเปิดการสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสอบและตรวจเยี่ยมการจัดสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง ฯ ซึ่งในปีนี้ กรมช่างโยธาทหารเรือได้เปิดสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ณ รร.ช่างโยธา กวก.ชย.ทร.
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 1030
 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 1031
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   265964 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61