รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00442 ::
 
 
 
 
 


เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ณ บก.ทร. (วังเดิม)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 พลเรือตรีภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ (วังเดิม)
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0914
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269451 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61