รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00470 ::
 
 
 
 
 


พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย เมื่อวันที่ 7 ก.พ.67
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือตรี ภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย ณ ห้องวิสสุกรรมสรรค์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1516
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   226672 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61