รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00471 ::
 
 
 
 
 


จก.ชย.ทร. พร้อมด้วย รอง จก.ชย.ทร.ให้เกียรติเปิดนิทรรศการ และมอบรางวัล "นักเรียนช่าง ฯ คิด ประดิษฐ์เองได้" 9 ก.พ.67
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือตรี ภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมด้วย รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการ และมอบรางวัล "นักเรียนช่าง ฯ คิด ประดิษฐ์เองได้" ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ณ โรงเรียนช่างโยธา กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1853
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   226658 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61