รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00472 ::
 
 
 
 
 


จก.ชย.ทร. ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี (นายเรือ นายท้าย) โดยมี พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธี ณ เขียงฝึก 1 แผนกเรือพระราชพิธี กรล.ขส.ทร. 12 ก.พ.67
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือตรี ภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี (นายเรือ นายท้าย) โดยมี
พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม เป็นประธานในพิธี ณ เขียงฝึก 1 แผนกเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 0807
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   226662 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61