รายละเอียด ข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00198 ::
 
 
 
 
 


กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. 13 ก.ย.66 (ครั้งที่ 23)
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ชย.ทร. จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ในวันพุธของสัปดาห์ ห้วงเดือนกันยายน ระหว่างเวลา 1400 - 1600 ตามที่ ผบ.ทร.มีนโยบายด้านกำลังพลประจำปีงบประมาณ 66 ในการส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างสุขภาพให้มีความพร้อมสำหรับรองรับภารกิจของกองทัพเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 1436
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   108250 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61