รายละเอียด ข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00226 ::
 
 
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในพิธีเพื่อต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ ณ วัดพระยาทำ วรวิหาร 1 ก.พ.67
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดกำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือร่วมจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องจากวัดพระยาทำ วรวิหาร จะประกอบพิธีเพื่อต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ พระครูสาธุ สุนทรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยให้ประดับผ้าระบาย และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าประดับที่หน้าพระอุโบสถหน้าเจดีย์ ทางเดินเข้าพระอุโบสถ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ณ วัดพระยาทำ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1404
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   089472 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61