ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
หน้าหลักข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
     
ลำดับที่ รายการ วันประกาศ
00247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้ง กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค.61
00246 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค.61
00245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 12 ธ.ค.61
00244 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธ.ค.61
00243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพลศึกษามาตรฐานขนาด ๒๒ x ๔๘ เมตร ที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
00242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารโภชนบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
00241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 4 ธ.ค.61
00240 ประกาศราคากลาง จ้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FACADE, ROOF, SOLAR CELL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.61
00239 ประกาศราคากลาง งานเพิ่มเติมปรับปรุงอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เพิ่มเติม RAMP DROP OFF, NEW ROYAL LOUNGE, ขยายห้องเจ้าพระยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.61
00238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.61
00237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.61
00236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร สถานีเรือมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.61
00235 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ให้ กบร.กร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย.61
00234 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.61
00233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานดูแลป้องกันและกำจัดปลวกแมลง ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย.61
00232 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งให้แก่อาคาร วศ.ทร. และ สวพ.ทร. โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
00231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ เควีเอ ที่ สถานีเรือระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
00230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพักทหาร กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
00229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พื้นที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
00228 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
00227 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย.61
00226 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ ให้ กองคลังเชื้อเพลิง ศกล.พธ.ทร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย.61
00225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 27 พ.ย.61
00224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ ศูนย์เกษตรกรรมบางพระ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย.61
00223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 27 พ.ย.61
00222 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ให้ กชธ.ฐท.สส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย.61
00221 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้า และใบมีดดันดินด้านหน้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย.61
00220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ ๒ พื้นที่บางนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย.61
00219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ ๒ พื้นที่สัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย.61
00218 จ้างออกแบบ งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒ 23 พ.ย.61
00217 ซื้อรถซ่อมบารุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย.61
00216 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อปั๊มเพิ่มแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒ กิโลวัตต์ พร้อมถังความดัน ให้ วพร.ศวก.พร. 21 พ.ย.61
00215 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 21 พ.ย.61
00214 ยกเลิกประกาศซื้อรถซ่อมบำรุงสายช่างโยธา พร้อมอุปกรณ์ ให้ กงค.ชย.ทร. และ กงย.ชย.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ย.61
00213 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 21 พ.ย.61
00212 ประกาศราคากลาง ซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งให้แก่อาคาร วศ.ทร. และ สวพ.ทร. 20 พ.ย.61
00211 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 20 พ.ย.61
00210 ยกเลิกประกาศซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งให้แก่อาคาร วศ.ทร. และ สวพ.ทร. โดยวิธีคัดเลือก 16 พ.ย.61
00209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกองบังคับการ หมวดขนส่ง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย.61
00208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร LIEBHERR รุ่น PR๗๔๑C ทะเบียนสมอ ๔๐๙๘๗ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 15 พ.ย.61
00207 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย.61
00206 ซื้อรถขุดตักล้อตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ให้ กบร.กร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย.61
00205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร CATERPILLAR รุ่น D๖ ทะเบียนสมอ ๔๐๓๑๑ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 14 พ.ย.61
00204 ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FACADE,ROOF,SOLAR CELL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย.61
00203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถตักหน้า-ขุดหลัง ตราอักษรแคตเตอร์พิลลาร์ ทะเบียนสมอ ๔๐๖๗๗ ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 14 พ.ย.61
00202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร เฟียตอริช รุ่น FD๙ ทะเบียนสมอ ๔๒๕๑๘ ของ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 14 พ.ย.61
00201 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 13 พ.ย.61
00200 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ 13 พ.ย.61
00199 ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี โดยวิธีคัดเลือก 13 พ.ย.61
00198 ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ให้แก่ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย.61
00197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ ศูนย์เกษตรกรรมบางพระ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย.61
00196 ประกาศ ยกเลิกงานจ้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 8 พ.ย.61
00195 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย.61
00194 ซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ ให้ กองเชื้อเพลิง ศกล.พธ.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ย.61
00193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุเชื่อมโยงแหลมเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย.61
00192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสี TOWER สถานีวิทยุเชื่อมโยงตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย.61
00191 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พื้นที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 พ.ย.61
00190 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพักทหาร กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 พ.ย.61
00189 ซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย.61
00188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารโภชนบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย.61
00187 ซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย.61
00186 ซื้อรถดูดสิ่งปฎิกูล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ให้ กชธ.ฐท.สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย.61
00185 ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้า และใบมีดดันดินด้านหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย.61
00184 ซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งให้แก่อาคาร วศ.ทร. และ สวพ.ทร. โดยวิธีคัดลือก 6 พ.ย.61
00183 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมบ้านพัก ผู้บังคับหมวดบินเฉพาะกิจ กองปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง และ อาคารพักข้าราชการ ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย.61
00182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมทำระบบไฟฟ้าบกจ่ายให้เรือ พร้อมเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ. ๓.๓ เควี.หมายเลข ๒ ตราอักษร AEG ของ อู่ทหารเรือจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย.61
00181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาธงสนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย.61
00180 ประกาศจัดซื้อปั๊มเพิ่มแรงดัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒ กิโลวัตต์ พร้อมถังความดัน ให้ วพร.ศวก.พร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ย.61
00179 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร สถานีเรือมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย.61
00178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนและระบบไฟฟ้าริมเขื่อนบริเวณ กองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย.61
00177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตราอักษร แลนดินี่ ทะเบียนสมอ ๔๐๐๓๘ ของ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย.61
00176 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๓๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง ที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00175 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ เควีเอ ที่ สถานีเรือระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00174 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร เฟียตอริช รุ่น FD9 ทะเบียนสมอ ๔๒๕๑๘ ของ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00173 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร CATERPILLAR รุ่น D6 ทะเบียนสมอ ๔๐๓๑๑ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00172 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร LIEBHERR รุ่น PR741C ทะเบียนสมอ ๔๐๙๘๗ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00171 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมทำรถตักหน้า-ขุดหลัง ตราอักษรแคตเตอร์พิลลาร์ ทะเบียนสมอ ๔๐๖๗๗ ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย.61
00169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ หมวดคลังอนุรักษ์ กองพัสดุช่าง อู่ ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พ.ย.61
00168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย.61
00167 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำของสระว่ายน้ำและหอฝึกดำน้ำให้แก่ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 31 ต.ค.61
00166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังพัสดุ กองร้อยส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค.61
00165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการนักเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค.61
00164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ต.ค.61
00163 ประกาศจัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ต.ค.61
00162 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จว.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค.61
00161 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค.61
00160 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายล้อมรอบบริเวณหมู่ถัง คลังเชื้อเพลิงกรุงเทพ กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค.61
00159 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และคลังพัสดุ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค.61
00158 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุเชื่อมโยงบางทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค.61
00157 ยกเลิกประกาศการจัดซื้อเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้เรือรบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 MVA. จำนวน ๒ เครื่อง 10 ต.ค.61
00156 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานซ่อมทำระบบไฟฟ้าบกจ่ายให้เรือ พร้อมเครื่องแปลงความถี่ขนาด 1,000 เควีเอ. 3.3 เควี.หมายเลข 2 ตราอักษร AEG ของ อู่ทหารเรือจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 9 ต.ค.61
00155 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนและระบบไฟฟ้าริมเขื่อนบริเวณ กองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 9 ต.ค.61
00154 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 9 ต.ค.61
00153 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ขนาด 380 VAC 50 Hz เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์ทำน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศของเรือฟริเกต บริเวณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 4 ต.ค.61
00152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS และระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยทั่วไป ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำประปาที่อาคารเรือนรับรอง ที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำ และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับ แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารทดลองทางวิศวกรรม โรงเรียนนายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ ที่อาคารกรมสารบรรณทหารเรือ (อาคารกองโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอู่ตะเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย.61
00134 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารของอาคาร วศ.ทร. 26 ก.ย.61
00133 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. ที่ขอรับการสนับสนุน 26 ก.ย.61
00132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.ย.61
00131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.ย.61
00130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.ย.61
00129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมและห้องเก็บอุปกรณ์ SERVER ระบบอินเตอร์เน๊ต และงานจ้างติดตั้งมุ้งลวดห้องนอนพลทหาร อาคารร้อยบริการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย.61
00128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร ที่ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย.61
00127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียนสมอ ๔๑๕๓๓ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.61
00126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.61
00125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องฝึกยุทธกีฬา ชั้น ๕ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย.61
00124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย.61
00123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Utility Hall โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidng) 17 ก.ย.61
00122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรื้อย้ายแนวท่อประปาที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ (ระหว่าง กม.๓+๔๐๐-๑๑+๑๖๓) โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย.61
00121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น ๔ เป็นห้องรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นนายพลเรือ และสำนักงานฝ่ายอำนวยการ กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย.61
00120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ย.61
00119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ย.61
00118 ประกาศราคากลาง จ้างงานจ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.61
00117 ประกาศราคากลาง จ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.61
00116 ประกาศราคากลาง จ้างงานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.61
00115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 10 ก.ย.61
00113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย.61
00112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้ง กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย.61
00111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังพัสดุ กองร้อยส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย.61
00110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ หมวดคลังอนุรักษ์ กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย.61
00109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเขื่อน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ริมคลองยายหลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย.61
00108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กองคลังเชื้อเพลิง ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย.61
00107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการนักเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย.61
00106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค.61
00105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพลศึกษามาตรฐานขนาด ๒๒ x ๔๘ เมตร ที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค.61
00104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 31 ส.ค.61
00103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค.61
00102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 ส.ค.61
00101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 ส.ค.61
00100 ประกาศราคากลาง จ้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FACADE, ROOF, SOLAR CELL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค.61
00099 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค.61
00098 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น ๔ เป็นห้องรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นนายพลเรือ และสำนักงานฝ่ายอำนวยการ กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 22 ส.ค.61
00097 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอู่ตะเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค.61
00096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ หอประชุมกองทัพเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค.61
00095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราครอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค.61
00094 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรื้อย้ายแนวท่อประปาที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ (ระหว่าง กม.๓+๔๐๐-๑๑+๑๖๓) โดยวิธีคัดเลือก 9 ส.ค.61
00093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่พระราชวังเดิม ที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๕ และอาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (เดิม) 6 ส.ค.61
00092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียนและห้องสันทนาการ วิทยาการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 31 ก.ค.61
00091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพัก ผู้บังคับหมวดบินเฉพาะกิจ กองปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง และอาคารพักข้าราชการ ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค.61
00090 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 24 ก.ค.61
00089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 24 ก.ค.61
00088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารโรงจอดรถ หมวดขนส่ง และโรงจอดรถด้านหน้า กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค.61
00087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุง กรมการเงินทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.ค.61
00086 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ค.61
00085 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Utility Hall โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค.61
00084 ราคากลางงานเตรียมความพร้อมอู่แห้งหมายเลข ๒ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการซ่อมทำเรือพระที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ค.61
00083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำคลังสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61
00082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๕๐๐ เควีเอ ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ๕และ ๖ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.61
00081 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียนและห้องสันทนาการ วิทยาการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.61
00080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าบกจ่ายให้แก่เรือ พร้อมเครื่องแปลงความถี่ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ. ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ที่กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.61
00079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งภายในอุโมงค์ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61
00078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๓๐๐ เควีเอ. ตราอักษร Piller ให้กับ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.61
00077 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.61
00076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม สถานีวิทยุเชื่อมโยงตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61
00075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนท่อเมนประปาภายนอกบริเวณ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61
00074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บ Chamber และเรือช่วยเรือผู้ประสบภัย ที่ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.ค.61
00073 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และคลังพัสดุ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค.61
00072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Graphic ประกอบการแสดง จัดทำ VTR และตัดต่องานสำหรับ การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 61
00071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโพเดี้ยมและดอกไม้ตกแต่งสถานที่สำหรับการจัดการแสดงกาชาด คอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 61
00070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ อาคารกองบัญชาการ กองทัพเรือ ๓ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค.61
00069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง ที่ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค.61
00068 ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.ค.61
00067 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ค.61
00066 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.ค.61
00065 เช่าระบบฉายภาพ สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีคัดกเลือก 2 ก.ค.61
00064 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องฝึกยุทธกีฬา ชั้น ๕ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.ค.61
00063 ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุง กรมการเงินทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.ค.61
00062 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย.61
00061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย.61
00060 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายล้อมรอบบริเวณหมู่ถัง คลังเชื้อเพลิงกรุงเทพ กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย.61
00059 ประการผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ห้องเรียน/ห้องพักผ่อน รร.สธ.ทร. และ รร.อส. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก 27 มิ.ย.61
00058 ประกาศราคากลาง ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. ที่ขอรับการสนับสนุน โดยวิธีคัดเลือก 27 มิ.ย.61
00057 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 26 มิ.ย.61
00056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หมวดบิน ๔๑ ฝูงบินกองทัพเรือ ๓๑๔๑ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก 26 มิ.ย.61
00055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติด ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.61
00054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบ Grounding กองบังคับการ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.61
00053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.61
00052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.61
00051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องพัก นายทหารนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อาคาร B.O.Q.๑ จำนวน ๑๐ ห้อง โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.61
00050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 21 มิ.ย.61
00049 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร ที่ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย.61
00048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก 21 มิ.ย.61
00047 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมและคลังพัสดุ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 21 มิ.ย.61
00046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ กองโรงงานเบ็ดเตล็ดอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย.61
00045 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และคลังพัสดุ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิ.ย.61
00044 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุเชื่อมโยงบางทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิ.ย.61
00043 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องพัก นายทหารนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อาคาร B.O.Q.1 จำนวน ๑๐ ห้อง โดยวิธีคัดเลือก 13 มิ.ย.61
00042 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าบกจ่ายให้แก่เรือ พร้อมเครื่องแปลงความถี่ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ. ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ที่กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 13 มิ.ย.61
00041 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๓๐๐ เควีเอ. ตราอักษร Piller ให้กับ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 13 มิ.ย.61
00040 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิ.ย.61
00039 จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๕๐๐ เควีเอ ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ๕และ ๖ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.61
00038 ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หมวดบิน ๔๑ ฝูงบินกองทัพเรือ ๓๑๔๑ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.61
00037 ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่พระราชวังเดิม ที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๕ และ อาคาร กองบังคับการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (เดิม) โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.61
00036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ (ภายใต้โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ บริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด) (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย.61
00035 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บ Chamber และเรือช่วยเรือผู้ประสบภัย ที่ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย.61
00034 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบ Grounding กองบังคับการ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีคัดเลือก 6 มิ.ย.61
00033 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 มิ.ย.61
00032 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 6 มิ.ย.61
00031 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 5 มิ.ย.61
00030 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก 5 มิ.ย.61
00029 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มิ.ย.61
00028 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง ที่ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย.61
00027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 31 พ.ค.61
00026 ประกวดราคาจ้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ หอประชุมกองทัพเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค.61
00025 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติด ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 24 พ.ค.61
00024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ 23 พ.ค.61
00023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเปลี่ยนผนังและพื้นห้องแผนที่พร้อมทาสี ซ่อมฝ้าเพดานชั้น B2 และซ่อมทำระบบกันซึมบ่อน้ำด้านหน้าอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค.61
00022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.(ส่วนที่เหลือ) 22 พ.ค.61
00021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน (EC-645 T2) พร้อมลานจอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค.61
00020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค.61
00019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างเสา ANTENNA TOWER ที่ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค.61
00018 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างเสา ANTENNA TOWER ที่ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.61
00017 ราคากลางงานจ้างซ่อมเปลี่ยนผนังและพื้นห้องแผนที่พร้อมทาสี ซ่อมฝ้าเพดานชั้น B2 และซ่อมทำระบบกันซึมบ่อน้ำด้านหน้าอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย.61
00016 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 10 พ.ค.61
00015 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองทัพเรือ 8 พ.ค.61
00014 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ ทร. 7 พ.ค.61
00013 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ 4 พ.ค.61
00012 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงคลุมหน้ากองรักษาการณ์ หลังคาคลุมทางเดิน และโรงจอดรถ ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 4 พ.ค.61
00011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม พร้อมระบบท่อประปาและสุขาภิบาล อาคารกองบังคับการโรงเรียนนายเรือ โดยวิธีคัดเลือก 4 พ.ค.61
00010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุง กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวิธีคัดเลือก 4 พ.ค.61
00009 ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างโรงคลุมหน้ากองรักษาการณ์ หลังคาคลุมทางเดิน และโรงจอดรถ ที่ ฐท.กท.โดยวิธีคัดเลือก 30 เม.ย.61
00008 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย.61
00007 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ 2 พื้นที่สัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย.61
00006 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย.61
00005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเดิม และก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๑ หลัง ภายใต้โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย.61
00004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการย้าย กองพันสารวัตรทหารเรือ ที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ภายใต้โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย.61
00003 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม พร้อมระบบท่อประปาและสุขาภิบาล อาคารกองบังคับการ รร.นร. โดยวิธีคัดเลือก 20 เม.ย.61
00002 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ.๑ (ภายใต้โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ บริเวณ ฐตร.) (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย.61
00001 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุง กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวิธีคัดเลือก 14:52
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   018035 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61