ข่าวประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลักข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
     
ลำดับที่ รายการ
00246 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก
00244 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพักทหาร กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการนักเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00094 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรื้อย้ายแนวท่อประปาที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ (ระหว่าง กม.๓+๔๐๐-๑๑+๑๖๓) โดยวิธีคัดเลือก
00092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียนและห้องสันทนาการ วิทยาการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพัก ผู้บังคับหมวดบินเฉพาะกิจ กองปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง และอาคารพักข้าราชการ ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00090 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารโรงจอดรถ หมวดขนส่ง และโรงจอดรถด้านหน้า กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๕๐๐ เควีเอ ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ๕และ ๖ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
00081 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียนและห้องสันทนาการ วิทยาการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งภายในอุโมงค์ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00077 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม สถานีวิทยุเชื่อมโยงตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนท่อเมนประปาภายนอกบริเวณ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00065 เช่าระบบฉายภาพ สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีคัดกเลือก
00062 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00059 ประการผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ห้องเรียน/ห้องพักผ่อน รร.สธ.ทร. และ รร.อส. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
00057 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หมวดบิน ๔๑ ฝูงบินกองทัพเรือ ๓๑๔๑ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก
00024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
00023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเปลี่ยนผนังและพื้นห้องแผนที่พร้อมทาสี ซ่อมฝ้าเพดานชั้น B2 และซ่อมทำระบบกันซึมบ่อน้ำด้านหน้าอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.(ส่วนที่เหลือ)
00021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน (EC-645 T2) พร้อมลานจอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างเสา ANTENNA TOWER ที่ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม พร้อมระบบท่อประปาและสุขาภิบาล อาคารกองบังคับการโรงเรียนนายเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุง กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวิธีคัดเลือก
00005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเดิม และก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๑ หลัง ภายใต้โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการย้าย กองพันสารวัตรทหารเรือ ที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ภายใต้โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   018033 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61