รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00103 ::
 
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 72,500,000.00 บาท
ราคาแบบ : 25,000.00 บาท
ขายแบบ : 29 ส.ค. 61 ถึง 26 ก.ย. 61
ยื่นซอง : 27 ก.ย. 61 ถึง 27 ก.ย. 61
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 28 ก.ย. 61
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันลงนามในประกาศ : 29 ส.ค. 61
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน...
เอกสารประกวดราคา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 29 ส.ค.61
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522787 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61