รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00162 ::
 
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จว.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จว.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 726,000.00 บาท
ราคาแบบ : 1,000.00 บาท
ขายแบบ : 25 ต.ค. 61 ถึง 1 พ.ย. 61
ยื่นซอง : 2 พ.ย. 61 ถึง 2 พ.ย. 61
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 5 พ.ย. 61
วันลงนามในประกาศ : 25 ต.ค. 61
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน...
เอกสารประกวดราคา...
ฺราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 25 ต.ค.61
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523649 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61