รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00167 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำของสระว่ายน้ำและหอฝึกดำน้ำให้แก่ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำของสระว่ายน้ำและหอฝึกดำน้ำให้แก่ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
วิธีซื้อ/จ้าง : ตกลงราคา
ราคากลาง : 14,800,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 31 ต.ค. 61
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 31 ต.ค.61
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   574225 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61