รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00241 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จังหวัดชลบุรี
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 726,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 4 ธ.ค. 61
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 4 ธ.ค.61
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   018034 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61