รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00280 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางเพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีัความประสงค์จ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางเพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 14,000,000.00 บาท
ขายแบบ : 5 มี.ค. 62 ถึง 21 มี.ค. 62
ยื่นซอง : 22 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 25 มี.ค. 62
วันลงนามในประกาศ : 5 มี.ค. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ราคากลาง
เอกสารประกวดราคา...
ประกาศเชิญชวน...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 5 มี.ค.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523679 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61