รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00284 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมเปลี่ยนระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำ และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าของอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมเปลี่ยนระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำ และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าของอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
วันลงนามในประกาศ : 12 มี.ค. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 12 มี.ค.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523646 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61