รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00459 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิกโยธินและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิกโยธินและสิ่งอำนวยความสะดวก
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
วันลงนามในประกาศ : 9 ต.ค. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศยกเลิก...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 11 ต.ค.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523709 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61