รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00479 ::
 
 
 
 
 
 
ซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. ขนาดกลาง (ให้ กงย.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. และ กชธ.ฐท.สส.)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. ขนาดกลาง (ให้ กงย.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. และ กชธ.ฐท.สส.)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ขายแบบ : 9 ธ.ค. 62 ถึง 24 ธ.ค. 62
ยื่นซอง : 25 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 26 ธ.ค. 62
วันลงนามในประกาศ : 9 ธ.ค. 62
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ราคากลาง
ประกาศ
เอกสาร

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 9 ธ.ค.62
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523598 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61