รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00503 ::
 
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวย ความสะดวก ของ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวย ความสะดวก ของ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน ๑ หลัง
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 73,000,000.00 บาท
ขายแบบ : 16 ม.ค. 63 ถึง 17 ก.พ. 63
ยื่นซอง : 18 ก.พ. 63 ถึง 18 ก.พ. 63
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 19 ก.พ. 63
วันลงนามในประกาศ : 16 ม.ค. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศ
เอกสารประกวดราคา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 16 ม.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   574183 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61