รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00513 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (Portable) แสดงที่ตั้งสนาม ฮ. และลานจอด ฮ. ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (Portable) แสดงที่ตั้งสนาม ฮ. และลานจอด ฮ. ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 10,846,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 21 ม.ค. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 22 ม.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522815 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61