รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00523 ::
 
 
 
 
 
 
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ประกอบให้ นรภ.ทร. เกาะเมียง และ นรภ.ทร. เกาะสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ประกอบให้ นรภ.ทร. เกาะเมียง และ นรภ.ทร. เกาะสุรินทร์
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 2,000,000.00 บาท
ขายแบบ : 28 ม.ค. 63 ถึง 4 ก.พ. 63
วันนำดู/ชี้แจง : 5 ก.พ. 63
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
แผนกพัสดุช่าง กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (อาคาร 1002 ชั้น 1)
วันลงนามในประกาศ : 28 ม.ค. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ราคากลาง
ประกาศ
เอกสาร+tor

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 28 ม.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522759 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61