รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00540 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง : 899,612,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 25 ก.พ. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

บก.01
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 25 ก.พ.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581892 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61