รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00545 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับถมที่ดินสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้างปรับถมที่ดินสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 353,608,000.00 บาท
ราคาแบบ : 50,000.00 บาท
ขายแบบ : 5 มี.ค. 63 ถึง 2 เม.ย. 63
ยื่นซอง : 3 เม.ย. 63 ถึง 3 เม.ย. 63
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 7 เม.ย. 63
วันลงนามในประกาศ : 5 เม.ย. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศจ้างถมดิน MRO...
เอกสารจ้างถมดิน MRO...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 5 มี.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522830 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61