รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00554 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า ให้ ฐท.สข.ทรภ.๒ กรม สน.สอ.รฝ. กอง สน.กร. และ กชพ.พธ.ทร.(สัตหีบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า ให้ ฐท.สข.ทรภ.๒ กรม สน.สอ.รฝ. กอง สน.กร. และ กชพ.พธ.ทร.(สัตหีบ)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 3,258,888.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 12 มี.ค. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 13 มี.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   519822 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61