รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00658 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมปูพรม ขนาด 19x28 เมตร จำนวน 8 วัน ในการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปี พ.ศ.2563 เป็นแบบถ่ายทอดสด (Live On Social Media)
กรมช่างโยธามีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมปูพรม ขนาด 19x28 เมตร จำนวน 8 วัน ในการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปี พ.ศ.2563 เป็นแบบถ่ายทอดสด (Live On Social Media)
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 835.00 บาท
ยื่นซอง : 17 ส.ค. 63 ถึง 17 ส.ค. 63
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 18 ส.ค. 63
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
ห้องสอบราคา กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 (อาคาร 1002 ชั้น 1)
วันลงนามในประกาศ : 19 ส.ค. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :

 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 19 ส.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522774 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61