รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00759 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ นย.
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ประกาศซื้อ รถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ นย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 4,000,000.00 บาท
ขายแบบ : 3 ธ.ค. 63 ถึง 22 ธ.ค. 63
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 23 ธ.ค. 63
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
ห้องพิจารณาผลการเสนอราคา กรมช่างโยธาทหารเรือ ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (อาคาร 1002 ชั้น 1)
วันลงนามในประกาศ : 3 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...
ประกาศและเอกสาร...
tor

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 3 ธ.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523675 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61