รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00778 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียนสมอ 40444 ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียนสมอ 40444 ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 705,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 22 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 22 ธ.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581899 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61