รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00789 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อและติดตั้งระบบกว้านลากเรือพร้อมระบบไฟฟ้า ทรภ.๑ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อและติดตั้งระบบกว้านลากเรือพร้อมระบบไฟฟ้า ทรภ.๑
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 4,038,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 24 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 28 ธ.ค.63
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523707 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61