รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00795 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บก.รพศ.1 2 3 กรม รพศ.1 นสร.กร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บก.รพศ.1 2 3 กรม รพศ.1 นสร.กร.
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 60,000,000.00 บาท
ขายแบบ : 8 ม.ค. 64 ถึง 5 ก.พ. 64
ยื่นซอง : 8 ก.พ. 64 ถึง 8 ก.พ. 64
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 9 ก.พ. 64
วันลงนามในประกาศ : 8 ม.ค. 64
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน...
เอกสารเชิญชวน...
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 8 ม.ค.64
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523688 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61