รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00819 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 294,000,000.00 บาท
ราคาแบบ : 40,000.00 บาท
ขายแบบ : 1 มี.ค. 64 ถึง 29 มี.ค. 64
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 31 มี.ค. 64
วันลงนามในประกาศ : 1 มี.ค. 64
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน...
ร่างเอกสารประกวดราคา...
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 1 มี.ค.64
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523613 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61