รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00914 ::
 
 
 
 
 
 
ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA (ทอแทนของเดิมที่ชำรุด) ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่
ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA (ทอแทนของเดิมที่ชำรุด) ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 800,000.00 บาท
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 26 ส.ค. 64
วันลงนามในประกาศ : 8 ส.ค. 64
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 9 ก.ย.64
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   519859 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61