รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00931 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง : 20,000.00 บาท
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ
วันลงนามในประกาศ : 22 ก.ย. 64
:: ผลการคัดเลือก ::
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ราคา : บริษัท โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเวเตอร์ จำกัด ราคา 20,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก :
จ้างต่อเนื่อง
วันอนุมัติจ้าง : 22 ก.ย. 64
ผู้ลงนามอนุมัติจ้าง : เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 22 ก.ย.64
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522801 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61