รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 00933 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างนำสายไฟลงใต้ดิน เพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ช่วงจากปากทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ถึงแยกวงเวียนอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะงาน จ้างก่อสร้างนำสายไฟลงใต้ดิน เพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ช่วงจากปากทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ถึงแยกวงเวียนอู่ตะเภา
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 190,000,000.00 บาท
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ
วันลงนามในประกาศ : 23 ก.ย. 64
:: ผลการคัดเลือก ::
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ราคา : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ราคา 189,050,000.00 บาท
วันอนุมัติจ้าง : 23 ก.ย. 64
ผู้ลงนามอนุมัติจ้าง : เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: 23 ก.ย.64
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   519857 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61