รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01016 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ที่อาคาร กองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ใหม่) (ด้านหน้าอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคาร กองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ใหม่) (ด้านหน้าอาคาร)
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง : 24,075.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 27 ธ.ค. 64
:: ผลการคัดเลือก ::
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท ไอบีซี.เทคนิคอล ลิฟต์ จำกัด เสนอราคา 24,075.00 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก/ราคา : บริษัท ไอบีซี.เทคนิคอล ลิฟต์ จำกัด ราคา 24.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก :
เสนอราคารวมภาษีไม่เกินราคากลาง มีความเหมาะสม
วันอนุมัติจ้าง : 27 ธ.ค. 64
ผู้ลงนามอนุมัติจ้าง : เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 20 ม.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522835 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61