รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01065 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักครอบครัว 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค2
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักครอบครัว 64 ครอบครัว ของ ศรชล.ภาค 2 1 แห่ง
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 95,000,000.00 บาท
ราคาแบบ : 25,000.00 บาท
ยื่นซอง : 22 เม.ย. 65 ถึง 22 เม.ย. 65
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 25 เม.ย. 65
สถานที่เปิดซอง/เคาะราคา :
กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ
วันลงนามในประกาศ : 11 เม.ย. 65
รายชื่อผู้ยื่นซอง/ราคาเสนอ :
1. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
2. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
3. บริษัท/หจก. ........................... เสนอราคา 00,000,000.00 บาท
4. บริษัท/หจก. .....................
 
 
 
 

ประกาศเชิญชวน...
เอกสารประกวดราคา...
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 11 เม.ย.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523563 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61