รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01117 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางซื้อรถขดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางซื้อรถขดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 4,000,000.00 บาท
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 16 ธ.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523537 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61