รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01122 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 842,000.00 บาท
ขายแบบ : 16 ธ.ค. 65 ถึง 3 ม.ค. 65
ยื่นซอง : 4 ม.ค. 65 ถึง 4 ม.ค. 65
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 5 ม.ค. 65
วันลงนามในประกาศ : 15 ธ.ค. 65
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...
เอกสาร
tor

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 16 ธ.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581877 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61