รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01124 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวน ซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ 2 ตัน ให้ ปจปร.ฐท.กท.(1 คัน) อจปร.อร.(1 คัน) คลังเชื้อเพลิงจุกเสม็ด กชพ.พธ.ทร.(1 คัน)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกาศเชิญชวน ซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ 2 ตัน ให้ ปจปร.ฐท.กท.(1 คัน) อจปร.อร.(1 คัน) คลังเชื้อเพลิงจุกเสม็ด กชพ.พธ.ทร.(1 คัน)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 2,550,000.00 บาท
ขายแบบ : 16 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65
ยื่นซอง : 26 ธ.ค. 65 ถึง 26 ธ.ค. 65
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 27 ธ.ค. 65
วันลงนามในประกาศ : 15 ธ.ค. 65
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...
เอกสาร
tor

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 16 ธ.ค.65
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523606 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61