รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01127 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 3 คัน ให้ กรงฐท.สส. (1 คัน) กชธ.ฐท.สส. (1 คัน) กรม ร.2 พล.นย. (1 คัน)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 3 คัน ให้ กรงฐท.สส. (1 คัน) กชธ.ฐท.สส. (1 คัน) กรม ร.2 พล.นย. (1 คัน)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
วันลงนามในประกาศ : 12 ม.ค. 66
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 13 ม.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523684 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61