รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01139 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 800 kVA. ให้ พัน.สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ.
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 800 kVA. ให้ พัน.สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ.
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 602,600.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 27 ม.ค. 66
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 1 ก.พ.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522721 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61