รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01140 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 842,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 31 ม.ค. 66
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: 2 ก.พ.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   519872 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61