รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01162 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างอาคารคลังปืนเล็ก ๒ ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารคลังปืนเล็ก ๒ ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 42,500,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 27 มี.ค. 66
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 27 มี.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523602 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61