รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01174 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พระนิเวศน์ อาคาร Utility Hall และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พระนิเวศน์ อาคาร Utility Hall และพื้นที่ใกล้เคียง
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 5,500,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 1 พ.ค. 66
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 1 พ.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523730 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61