รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01175 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 82,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 12 พ.ค. 66
 
 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 12 พ.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523622 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61