รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01184 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 35,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 23 พ.ค. 66
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 23 พ.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581900 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61