รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01187 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอาวุธปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ หลัง อาคารโรงจอดรถลากปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ หลัง และอาคารโรงจอดรถยนต์พร้อมที่ปรนนิบัติบำรุง ของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอาวุธปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ หลัง อาคารโรงจอดรถลากปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ หลัง และอาคารโรงจอดรถยนต์พร้อมที่ปรนนิบัติบำรุง ของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 50,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 23 พ.ค. 66
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 23 พ.ค.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   522667 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61