รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01196 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ห้อง พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ห้อง พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีซื้อ/จ้าง : e-bidding
ราคากลาง : 95,000,000.00 บาท
ขายแบบ : 14 มิ.ย. 66 ถึง 12 ก.ค. 66
ยื่นซอง : 13 ก.ค. 66 ถึง 13 ก.ค. 66
วันเปิดซอง/เคาะราคา : 14 ก.ค. 66
วันลงนามในประกาศ : 14 มิ.ย. 66
 
 
 
 

ร่างเอกสารประกวดราคา...
เอกสารประกวดราคา...
ประกาศประกวดราคา...
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 14 มิ.ย.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523605 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61