รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01276 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์หมายเลข ๓ ของอาคารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์หมายเลข ๓ ของอาคารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง : 32,100.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 28 ก.ย. 66
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 28 ก.ย.66
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   523634 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61